पोटोङ

इगा मावा माडिया देसेमताङ वेल्‍लाङे बेसताङ पोटोङ दोर्कनुङ: मावा गेळा, मावाङ मेटाङ-गुड्राङ, बेरेह्‌क-डोडाङ, लोकुरा रीत-रिवज्क, मनमुळ, पोलह्‌क इद्रमताङ.

 

   

मावा एरिया


पोल्वा-पंडुम[MRR] पोल्वा-पंडुम

             

                   

 

 


कास्तकारि[MRR] कास्तकारि